Inactivité - Inactiviteit

Opdat uw inactiviteitsdagen als effectief gepresteerde dagen in...

Créance - Loonbeslag

Een schuldeiser kan een deel van uw vakantiegeld opeisen ...

changement statut - verandering van statuut

Wat in geval van verandering van statuut?

Pension - Pensioen

Wat in geval van pensioen?

Licenciement - Ontslag

Bij ontslag zal u het vakantiegeld ...

deces - overlijden

Bij overlijden van een arbeider ...

frontalier - grensarbeider

Welk vakantiegeld krijg ik als grensarbeider?

Vacances supplémentaires - Aanvullende vakantie

Een werknemer kan dagen aanvullende ...

Recours

Bent u niet akkoord met de berekening van uw vakantiegeld ?